Afzetprijzen binnenlandse markt (basis 2010 = 100) - Bron: fod Economie - afdeling Statistiek

Vanaf januari 2013 publiceert de fod Economie, algemene directie statistiek, de cijfers in de nieuwe NACE08-nomenclatuur. Meer informatie vindt u terug op http://statbel.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/economie/Afzetprijsindexen.jsp

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
jan.
114,9
110,4
101,2
97,4
febr.
114,9
110,0
102,5
96,3
maart
114,8
109,3
104,3
97,7
april
113,3
107,6
104,0
96,8
mei
112,8
107,4
104,8
99,4
juni
112,8
107,7
104,4
100,9
juli
113,2
106,7
103,4
101,1
aug.
111,7
106,4
102,2
100,7
sept.
110,8
106,5
102,8
okt.
110,3
107,0
102,5
nov.
110,3
106,1
102,1
dec.
110,7
103,2
100,1


AFZETPRIJZEN BINNENLANDSE MARKT (basis 2005 = 100) - Bron: fod Economie - afdeling Statistiek

Vanaf januari 2010 publiceert de fod Economie, algemene directie statistiek, de cijfers in de nieuwe NACE08-nomenclatuur.

2009
2010
2011
2012
jan.
112,3
111,5
121,5
125,8
febr.
110,3
112,4
123,8
128,3
maart
108,2
113,6
125,1
128,6
april
108,1
114,4
126,5
129,0
mei
108,6
115,1
126,2
129,4
juni
109,1
115,5
125,9
129,2
juli
108,9
115,6
125,4
128,7
aug.
109,8
116,3
124,6
128,7
sept.
109,2
117,2
125,3
129,2
okt.
109,5
117,4
124,7
130,3
nov.
110,3
117,8
124,5
131,0
dec.
110,5
119,2
124,6
132,6


AFZETPRIJZEN BINNENLANDSE MARKT (basis 2000 = 100) - Bron: fod Economie - afdeling Statistiek

De onderstaande tabel vervangt de vroegere tabel met industriële productieprijzen. Ter informatie kan u de oudere gegevens onderaan deze pagina eveneens nog terugvinden. U leest verder op deze pagina ook hoe de afzetprijsindexen worden berekend.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
jan.
100,5
101,5
102,5
103,6
110,6
112,4
116,8
125,6
123,9
febr.
101,0
101,5
102,9
104,7
110,1
112,8
117,0
127,4
121,8
maart
101,3
101,5
103,6
105,5
109,9
113,7
117,2
128,9
119,2
april
101,3
102,1
104,0
106,6
109,7
114,5
117,1
129,5
118,9
mei
101,3
102,1
103,5
107,2
109,4
114,8
117,3
130,8
119,6
juni
100,8
102,2
103,1
107,5
109,4
115,6
117,4
132,7
120,2
juli
100,7
102,4
102,4
108,3
109,4
115,8
117,7
134,0
119,9
aug.
100,6
102,5
102,2
108,7
109,5
115,8
117,7
132,9
121,0
sept.
101,1
102,6
102,4
108,8
109,5
116,3
118,8
133,1
120,4
okt.
100,7
102,8
102,6
109,8
109,9
116,3
119,9
131,7
120,4
nov.
100,6
102,8
102,8
109,5
110,0
116,8
122,4
128,8
121,4
dec.
100,5
103,1
102,8
109,2
110,8
116,7
123,5
125,1
121,7

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) neemt vanaf publicatiemaand januari 2002 de 'productieprijsindexen' of 'indexen van de producentenprijzen' over van de Dienst voor het Indexcijfer van het Ministerie van Economische Zaken, onder de nieuwe benaming 'afzetprijsindexen'. Met onderstaande uitleg wil het NIS u, als klant voor deze indicator, laten weten wat de afzetprijsindexen zijn, hoe ze verschillen van de productieprijsindexen en hoe u eraan kunt komen.

Waarom nieuwe afzetprijsindexen?

'Verordening 1165/98 van de Europese Raad inzake kortetermijnstatistieken' van 19 mei 1998 schrijft voor dat België, naast een hele reeks andere indicatoren, ook afzetprijsindexen moet berekenen. De Verordening bepaalt eveneens met welke deadlines, mate van detail, frequentie, enz. dit moet gebeuren. De achtergrond voor deze verplichting is de Europese Monetaire Unie en de invoering van de euro: voor haar monetaire politiek moet de Europese Centrale Bank absoluut kunnen beschikken over recente, betrouwbare en op Europees niveau vergelijkbare prijsinformatie.

Hoe worden de afzetprijsindexen berekend?

De Eenheid Conjunctuur van het Nationaal Instituut voor de Statistiek heeft van de vernieuwing gebruik gemaakt om de enquête en de berekeningsmethode ingrijpend te verbeteren. De belangrijkste veranderingen:

* de prijsinformatie wordt niet meer op papier ingezameld, maar via een computer-ondersteunde telefonische enquête met onmiddellijke invoer en automatische gegevenscontrole; dat gaat sneller, het biedt betere kwaliteit en het is een geringere last voor de bedrijven (die vrijwillig aangeven en in ruil informatie terugkrijgen);

* de voortaan gebruikte activiteitennomenclatuur is de wettelijk verplichte Nace rev.1, in plaats van de vroegere versie Nace-70; de van de Nace rev.1 afgeleide ISTI-codes zijn nodig om aggregaten te coderen en voor de databankopslag;

* naast afzetprijsindexen voor de binnenlandse markt, worden er nu ook berekend voor de buitenlandse markten en voor beide samen;

* het basisjaar en bijhorend gewichtenschema werden geactualiseerd (jaar 2000 = 100).

Waar vindt u de nieuwe afzetprijsindexen?

Het NIS berekent afzetprijsindexen binnenlandse markt, buitenlandse markten en globaal voor alle in België voorkomende activiteiten op het 4-cijferniveau van Nace rev.1 (vb. 21.23: Kantoorbenodigdheden van papier) en voor hun aggregaten tot en met het hoogste niveau: Totale industrie (zonder bouwnijverheid); in totaal meer dan driehonderd reeksen. Uiteraard worden die niet allemaal gepubliceerd; voor een deel daarvan gaat dit trouwens niet omdat ze op te weinig aangiften berusten en dus vertrouwelijk zijn. Op de NIS-website (http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/index.jsp) kan u gratis een becommentarieerde selectie bekijken van de 36 belangrijkste afzetprijsindexen, apart voor de Belgische markt, de buitenlandse markten en globaal. Onderaan die bladzijde vindt u een link naar een beknopte methodologie van de afzetprijsindexen en naar een conversietabel Nace-70 - Nace rev.1, plus een lijst van Nace-70 codes die niet meer kunnen voortgezet worden en enkele aanbevelingen voor het voortzetten van reeksen. Via het NIS-conjunctuurportaal (http://statbel.fgov.be/indicators) kan u trouwens nog vele andere conjunctuurindicatoren vinden.

Wanneer zijn de afzetprijsindexen beschikbaar?

Volgens de Verordening moeten de afzetprijsindexen er ten laatste zijn binnen één maand en vijf kalenderdagen na het einde van de betreffende maand; januari 2002 werd dus tegen 5 maart 2002 gepubliceerd (het NIS zal pogen deze periode in de toekomst verder in te korten). Samen met januari 2002 wordt ook het hele jaar 2001 berekend; dit betekent dat er voor dat jaar 2001 twee overlappende reeksen zijn voor de binnenlandse markt: de productieprijsindexen van de Dienst voor het Indexcijfer, in Nace-70 en met basisjaar 1980, en de nieuwe afzetprijsindexen van het NIS, in Nace rev.1 en met basisjaar 2000.

Hoe een oude reeks vervangen door een nieuwe ?

U gebruikte wellicht tot nu toe een of meer productieprijsindexen, met een bepaalde code. Door de overlapping in het jaar 2001 is het mogelijk om sommige indexen, met enig voorbehoud, te laten overgaan in een equivalente afzetprijsindex; het komt er daarbij op aan de best mogelijke vervangreeks te vinden. Om u daarbij te helpen vindt u op de website (http://statbel.fgov.be/figures/nace70rev1_nl.asp) een omzettingstabel van Nace-70-codes naar Nace rev.1- en ISTI-codes voor die reeksen die voldoende gelijk van samenstelling zijn; die tabel kan uiteraard ook in Excel of op papier geleverd worden. Daaronder staan, in dezelfde tabel, ook de Nace-70 codes die geen equivalente ISTI hebben. In dat laatste geval zijn er twee mogelijkheden: zelf een index berekenen (het NIS kan u eventueel deelindexen en gewichten leveren) of uit de beschikbare reeksen een alternatief kiezen dat zo goed mogelijk aan uw behoeften voldoet. Het NIS raadt aan om indien mogelijk de tweede optie te kiezen: een zelfberekende index biedt vooral tegenover derden niet dezelfde garanties, en het lijkt ook niet zinvol verder te blijven werken met een nomenclatuur die al sinds eind 1993 niet meer in voege is.

Als u 'officiële' cijfers nodig hebt, gebruikt u wellicht best voor het jaar 2001 verder de productieprijsindexen van de Dienst voor het Indexcijfer. U kan die omzetten in jaar 2000=100 door de indexen 2001 in 1980=100 te delen door het jaarcijfer (gemiddelde) van het jaar 2000 in 1980=100 en ze te vermenigvuldigen met 100; vanaf januari 2002 kunnen dan gewoon de gepubliceerde afzetprijsindexen van het NIS , ook jaar 2000=100, gebruikt worden.

U hebt nog vragen? Kijk even op de NIS-website:

* http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/index.jsp voor methodologische toelichtingen;

Ter aanvullende informatie: Industriele-productieprijzen (basis 1980 = 100)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
jan.
132,28
132,96
136,60
138,13
139,22
140,36
135,28
143,43
151,24
febr.
132,28
133,12
137,21
138,34
139,54
140,49
135,12
145,79
152,40
maart
132,76
133,12
136,84
138,92
139,18
140,26
135,75
147,46
153,17
april
133,35
134,15
137,72
138,84
139,81
141,00
137,18
147,33
154,19
mei
133,03
134,67
138,03
138,47
140,85
140,99
137,51
149,28
157,16
juni
132,66
135,09
137,57
137,93
140,52
140,13
137,79
149,76
155,53
juli
133,14
135,37
137,55
137,66
141,54
140,01
139,06
151,46
153,54
aug.
133,13
135,31
138,04
137,97
142,72
139,21
139,88
152,68
153,89
sept.
133,04
135,32
138,76
139,27
142,57
138,48
140,30
155,49
155,27
okt.
133,39
135,93
138,34
139,83
142,36
137,73
140,55
157,28
152,71
nov.
133,49
136,26
138,30
139,02
142,14
136,70
141,96
156,43
150,94
dec.
132,88
135,80
138,79
139,33
141,13
135,83
143,46
153,82
149,64
(Definitieve cijfers)